เห็นได้ชัดว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคุณที่จะมีการซ่อมแซมรากฐานของบ้านหลังจากช่วงระยะเวลาหนึ่ง เนื่องจากบ้านของคุณรับประกันว่าคุณและสมาชิกครอบครัวจะได้รับที่พักพิงและการคุ้มครอง เสาเข็มไมโครไพล์บ้านของคุณเป็นทรัพย์สินของคุณและเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องดูแลมัน รากฐานหรือรากฐานของบ้านของคุณเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเนื่องจากทำให้บ้านของคุณแข็งแรง เสาเข็มไมโครไพล์คุณสามารถเปรียบเทียบกับร่างกายของคุณโดยที่รากฐานของบ้านของคุณ

คือกระดูกของร่างกาย ถ้ากระดูกของคุณแข็งแรง เสาเข็มไมโครไพล์คุณก็สามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นใจการวางรากฐานที่ไม่เหมาะสมเป็นปัจจัยหลักในการซ่อมแซมฐานรากของบ้าน เสาเข็มไมโครไพล์การซ่อมแซมฐานรากของบ้านแบบพื้นฐานมักใช้ในที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์โดยพิจารณาจากอายุและรูปแบบของบ้าน สภาพดินของทรัพย์สินและเป้าหมายของเจ้าของบ้านมีหลายวิธีในการซ่อมแซมบ้าน ปูนซิเมนต์ เหล็ก หิน หรือไม้ มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในเทคนิคที่ผ่านมา

เสาเข็มสองประเภทหลักที่ใช้สำหรับการซ่อมแซมฐานราก

แต่พบว่าวิธีการเหล่านี้ไม่ได้ผล สองวิธีที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในการซ่อมแซมฐานรากคือการตอกเสาเข็มไมโครไพล์พื้นและวิธีการเจาะหรือแม่แรงไฮดรอลิก การตอกพื้นเป็นการเพิ่มยาแนวใต้แผ่นคอนกรีตหรือคาน แต่ปริมาณทรายต้องสมบูรณ์ขณะเติมยาแนว วิธีการเจาะหรือแม่แรงไฮดรอลิกเกี่ยวข้องกับการตอกเสาเข็มไมโครไพล์ผ่านดินที่ไม่เสถียรและการใช้แม่แรงไฮดรอลิกเพื่อทำให้แผ่นคอนกรีตอ่อนแรงมีเสถียรภาพ มีการติดตั้งท่าเรือเพื่อรองรับบ้านของคุณจากความเสียหาย

เพิ่มเติมหากมูลนิธิของคุณมีปัญหา เสาเข็มไมโครไพล์สองประเภทหลักที่ใช้สำหรับการซ่อมแซมฐานราก ได้แก่ เสาแรงเสียดทานและเสาเข็มจุดวิธีการขั้นสูงในการซ่อมแซมบ้านมีสามวิธี ได้แก่ การตอกเสาเข็มคอนกรีต การตอกเสาเข็มคอนกรีตเป็นการตอกหรือเทเสาคอนกรีต วิธีการนี้เกี่ยวข้องกับการเจาะรูที่ความลึก 9-12 ฟุตใต้พื้นผิว เสาเข็มไมโครไพล์แล้วเสริมเหล็กและคอนกรีต วิธีการนี้เกี่ยวข้องกับการเติมตัวเว้นระยะและแผ่นปิดคอนกรีตทับคอนกรีตที่เทแล้ว เสาเข็มกดเหล็ก

ความเสียหายของฐานรากหลังจากการตรวจสอบเบื้องต้นของมูลนิธิ

เกี่ยวข้องกับการปักเสาเข็มเหล็กกลวงในพื้นดินด้วยวิธีกดเข้าแบบหมุน วิธีการตอกเสาเข็มด้วยเหล็กถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดเนื่องจากให้การรองรับที่ยาวนาน เสาเข็มไมโครไพล์ i18 เพียร์ เกี่ยวข้องกับการเจาะรูบนพื้น กริ่งที่ด้านล่าง เทคอนกรีตลงในรู แล้วใช้มันเพื่อยกออกเมื่อคุณถามสงสัยหรือตรวจพบความเสียหายของฐานรากของบ้าน คุณต้องติดต่อผู้รับเหมาซ่อมแซมฐานรากของบ้านทันทีเพื่อประเมินและประเมินราคาซ่อมแซม ผู้รับเหมาซ่อมแซมฐานรากของบ้านจะประเมิน

ความเสียหายของฐานรากหลังจากการตรวจสอบเบื้องต้นของมูลนิธิแล้ว เสาเข็มไมโครไพล์พวกเขาจะกำหนดวิธีการและระยะเวลาที่จำเป็นในการซ่อมแซมความเสียหายของรากฐาน ผู้รับเหมาซ่อมแซมบ้านจะคำนวณค่าซ่อมแซมฐานรากโดยพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ค่าแรง เสาเข็มไมโครไพล์ประเภทของวัสดุที่ใช้ซ่อมแซมฐานรากที่เสียหาย และสาเหตุของความเสียหาย พวกเขาพิจารณาทุกด้านของการก่อสร้างฐานรากของบ้านคุณ นี่คือการออกแบบโซลูชันที่เหมาะสม

เสาเข็มไมโครไพล์

ไมโครไพล์

Trackback

no comment untill now

Sorry, comments closed.